Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Palaidokite mane po grindjuoste. Pavel Sanajev

Homo ludens. Johan Huizinga

Homo ludens

Nyderlandų istoriko ir filosofo Johano Huizingos knygoje „Homo ludens: mėginimas apibrėžti kultūros žaidiminį elementą" analizuojama žmogiškoji kultūra ir daroma prielaida, kad pirminis, svarbiausias šios kultūros klestėjimo elementas yra žaidimas.

Knygoje „Homo ludens: mėginimas apibrėžti kultūros žaidiminį elementą" (1938) autorius apibrėžia žaidimą kaip svarbiausią klestinčios visuomenės veiklą. Jis išskiria penkis žaidimo bruožus: žaidimas vyksta laisva valia; žaidimas „nėra „kasdienis" arba „tikras" gyvenimas; žaidimas vyksta tam tikroje vietoje tam tikru laiku, t. y. turi griežtai apibrėžtus laiko ir vietos ribas; žaidimas nustato ir sukuria tam tikrą tvarką, jo taisyklėmis neabejojama, jos neginčijamos ir privalomos visiems; žaidimas nesusijęs su jokia materialia veikla, iš kurios uždirbamas pelnas.

Pasitelkdamas tarpkultūrinius pavyzdžius iš humanitarinių mokslų, verslo ir politikos knygoje „Homo ludens: mėginimas apibrėžti kultūros žaidiminį elementą" autorius tyrinėja žaidimą ir visus jo pavidalus – kaip jis susijęs su kalba, teise, karais, žiniomis, poezija, mitais, filosofija, menu ir daugybe kitų dalykų.

Pradėdamas nuo Platono, J. Huizinga tyrinėja žaidžiančio žmogaus svarbą viduramžiuose, Renesanso laikotarpiu ir ankstyvojo modernizmo pasaulyje. Kaip puikų šių laikų žaidimo pavyzdį jis pateikia JAV rinkimų sistemą. Pasak J. Huizingos, rinkimai Amerikoje jau seniai tapo nacionaliniu sportu, ir tai įvyko dar iki dviejų partijų sistemos atsiradimo.

Johan Huizinga (1872–1945) – nyderlandų istorikas ir filosofas, moderniosios kultūros istorijos kūrėjas. Studijavo indoeuropiečių kalbas, lyginamąją lingvistiką, išmanė sanskritą, buvo istorijos profesorius keliuose Olandijos universitetuose. Antrojo pasaulinio karo metu kritiškai pasisakė prieš nacių režimą, buvo kalinamas, vėliau jam uždrausta grįžti į darbą universitete. Mirė praėjus vos kelioms savaitėms po nacių pasitraukimo. J. Huizingos sūnus Nyderlanduose tapo labai populiariu rašytoju.

Daugiau naujų knygų