Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Sugrįžimas. Kathryn Taylor

Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVII amžiaus Vilniaus paviete. Domininkas Burba

Smurtiniai bajorų nusikaltimai

Monografijoje „Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete" nagrinėjami smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII a. Vilniaus paviete.

Darbe atskleidžiamos Lietuvos Statuto nuostatos, teisės normų įgyvendinimo problematika nagrinėjamuoju laikotarpiu, nusikaltimų struktūra: statistika, „teisingumo atkūrimo" jėga motyvai, priežastys, erdvė, socialinė aukų ir nusikaltėlių sudėtis, smurto laipsnis, bausmių teorija ir praktika.

Per bajorų, kaip valdančiojo luomo, nusikalstamumo tyrimą siekiama pažvelgti į to meto visuomenę, tiriami jos konfliktai ir jų sprendimų būdai, bajorų tarpusavio santykiai su kitais visuomenės sluoksniais.

Pagrindinis darbo šaltinis - Vilniaus pavieto pilies ir žemės teismų knygos.