Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujienos / Dokumentų skaitmeninimas bibliotekoje tęsiasi

Naujienos

Minime kunigo Juozapo Mineikio (1895–1959) 125-ąsias gimimo metines

full dm24096 2014.02.08   12 11 00 001

Šiandien minime kunigo Juozapo Mineikio (1895–1959) 125-ąsias gimimo metines. Juozapas Mineikis gimė 1895 m. birželio 17 (senuoju stiliumi 4) d. Akšvos kaime, Ylakių valsčiuje, Mažeikių apskrityje. Mokėsi Liepojos gimnazijoje. 1920 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1920 m. gegužės 9 d.

Pirmoji darbo vieta – Alantos parapija. Čia nuo 1920 m. gegužės 11 d. pradėjo eiti vikaro pareigas.

1926 m. buvo paskirtas vikaru ir kapelionu į Joniškėlio parapiją, dėstė tikybą Joniškėlio žemės ūkio mokykloje. 1929 m. birželio mėnesį dalyvavo jubiliejinėje ekskursijoje į Romą.

1930 m. gruodžio 16 d. paskirtas dirbti Suvainiškio parapijoje. Vėliau kunigavo Palėvenėje, Papilyje, Smilgiuose, Paįstryje. Kun. J. Mineikis mirė 1959 m. liepos 3 d., palaidotas Paįstrio bažnyčios šventoriuje.

Pasvalio krašto kultūros paveldo e. bibliotekoje „Pasvalia“ saugomos kun. J. Mineikio archyvo fotografijos. Adresas internete: http://www.pasvalia.lt/dokumentai?q=Juozapo+Mineikio+archyvas&fbclid=IwAR2hKAifQP8GuOxDxdxpOfEYoJURJjUOTdKtRt8kjGnn7Ja0NisBC3QiYi0

Fotografijos – iš kunigavimo metų Joniškėlyje. Jose užfiksuoti įvairūs to meto įvykiai, žmonės, gamtos vaizdai.

 

Parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė

Nuotraukos