Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujienos / Prisimename Galiną Dauguvietytę

Naujienos

Kviečiame domėtis rašytojo ir partizano Mamerto Indriliūno asmenybe

mazas-svet

Šiemet sukanka 100 metų nuo rašytojo ir partizano Mamerto Indriliūno gimimo. Nebūdami svarbiausi kultūrinės atminties istorijoje, panašūs jubiliejai vis dėlto priverčia atidžiau įsiklausyti į vis dar sugrįžtančių žymiausių ateitininkijos žmonių, o kartu ir kultūros asmenybių balsą.

Apie M. Indriliūno vaikystę, studijų metus, literatūrinius interesus, Henriką Nagį, Vytautą Mačernį, Bronių Krivicką ir kitus galima sužinoti iš cituotų emociškai stiprių M. Indriliūno sesers atsiminimų ar laiškų, kurie publikuoti M. Indriliūno raštuose. Juose – ir bendraamžių atsiminimų ištraukos, svarbiausia – šios asmenybės reikšmę atskleidžiantis kūrybinis palikimas.

Leidinį „Mamerto Indriliūno raštai“ (2019) galite skaityti mūsų bibliotekoje arba pasiimti į namus. Doc. dr. Dalios Jakaitės straipsnį „Dangaus ir žemės skelbimas Mamerto Indriliūno gyvenime ir kūryboje“ rasite žurnale „Ateitis“ (2020, Nr. 2 (156), p. 37–44). Šio žurnalo numerį taip pat galite skaityti mūsų bibliotekoje.

Kviečiame domėtis kraštiečiais, skaityti Jų kūrybą!

Parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė

Nuotraukos