Naujienos

Naujas nekilnojamojo krašto kultūros paveldo objektas „Pasvalioje“

maza svet

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos e. biblioteką „Pasvalia" papildė naujas objektas – Vyskupo Kazimiero Paltaroko tėviškė Gailionių kaime, Linkuvos parapijoje, Šiaulių rajone.

Būsimasis vyskupas Kazimieras Paltarokas gimė 1875 m. spalio 22 d. Gailionių kaime, Linkuvos parapijoje, Šiaulių apskrityje. Kaimas stovi tarsi ,,ant dviejų pasaulių ribos". Tuo atskiru pasauliu yra dviejų apskričių – Šiaulių ir Biržų, dviejų valsčių – Linkuvos ir Joniškėlio – riba.

Maždaug kaimo viduryje stovėjo K. Paltaroko gimtoji sodyba. Ji buvo įsikūrusi pačioje poetiškiausioje vietoje – Platupio ir Šakaitės santakoje. Sodyba lyg vienkiemis, apžėlusi medžiais, paskendusi sode. Čia K. Paltarokas bėginėjo dar nė dešimties metų neturėdamas. Platupis ir Šakaitė jam atrodė esančios didelės upės, kai pavasarį tie upokšniai išsiliedavo, tai jie atrodė kaip jūros marios.

Oficialaus mokslo pradžia prasidėjo Joniškėlyje, kur veikė dvarininkų Karpių įsteigta dviklasė pradžios mokykla. Namie buvo išmokęs lietuviškai, o rusiškai jis beveik nemokėjo. Dėl to iš pradžių labai vargo, kai reikėjo savais žodžiais rusiškai atpasakoti straipsnelius iš Ušinskio ,,Rodnoje slovo". Mokyklos mokiniai gyveno bendrabutyje. K. Paltarokas nepaprastai mėgo pasakas. Išgirdęs naują pasaką, jis eidavo per kambarius ir sekdavo ją vis kitiems, kol nusibosdavę. Pasakos ir jų sekimas – tai būsimojo vyskupo ,,Lietuvos mokykla", nes visa kita turėjo mokytis tik rusiškai.

K. Paltarokui besimokant trečiame Joniškėlio dviklasės skyriuje, į gimtąjį kaimą parvyko kaimyno sūnus Petras Kučas, išlaikęs keturių klasių egzaminus. Jis rengėsi stoti į Kauno kunigų seminariją. K. Paltaroko tėvas jau ir seniau galvojo savo vaikus leisti į aukštesnį mokslą, todėl klausdavo autoritetingų žmonių nuomonės. Atvykus į Gailionius P. Kučui, tėvas sūnų pasiėmė iš Joniškėlio mokyklos ir pasiuntė kartu su P. Kuču ruoštis į gimnaziją.

Daugiau informacijos rasite adresu: http://www.pasvalia.lt/nekilnojamasis-paveldas/674-vyskupo-kazimiero-paltaroko-teviske-gailioniu-kaime-linkuvos-parapijoje-siauliu-rajone

Parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė

Nuotraukos