Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujienos / Konsultacijos karantino metu

Naujienos

Kraštotyrinė išvyka į Žagarę

7zagare2019 m. birželio 27 d. bibliotekininkės lankėsi pas Žagarėje gyvenančią rašytojo Mariaus Katiliškio sūnėno Vytauto Vaitkaus žmoną Romualdą Vaitkienę.

Kultūros ir tautos atminties sergėtoja, buvusi ilgametė gimtosios kalbos ir literatūros mokytoja Romualda Vaitkienė papasakojo savo giminės istoriją, kalbėjo apie vyro Vytauto rašytus laiškus rašytojui Mariui Katiliškiui.

Paskui šviesuolė palydėjo bibliotekininkes iki Mariaus Katiliškio tėvų kapo Raktuvės kalno katalikų kapinėse taip pat rašytojo sodybvietės Katiliškių kaime. Sodybvietėje tvyro ypatinga kultūrinė atmosfera, ošia ir žaliuoja paties rašytojo sodintos liepos ir vinkšna, atstatytas šulinys, šalia stovi paminklinis akmuo ir stogastulpis, kuriame įrėžti nemarūs rašytojo Mariaus Katiliškio žodžiai: „Mes vėl susitinkame, mano jaunų dienų auksiniai debesys".

Informacinį pranešimą parengė Vartotojų aptarnavimo centro Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė

Nuotraukos