Naujausios knygos

Iki sąjūdžio ir po jo. Marcelijus Martinaitis

2021 01 08

Marcelijus Martinaitis – vienas iškiliausių Lietuvos poetų, eseistas, vertėjas. Publicistinėje knygoje „Iki Sąjūdžio ir po jo“ skaitytojai susipažins su autoriaus tekstais, kurie dar nebuvo patekę į kitas rinktines. Tai įvairialypiai asmeniniai Marcelijaus Martinaičio pamąstymai, publikuoti įvairiose žiniasklaidos priemonėse arba dar nė karto nespausdinti.

Publicistikos tekstų „Iki Sąjūdžio ir po jo“ rinktinėje surinkti straipsniai parašyti nuo 1987-tų iki 2012-tų metų. Dauguma tekstų buvo publikuojami leidiniuose „Gimtasis kraštas“, „Pozicija“, „Metai“, bei žurnale „Kelionė su Bernardinai.lt“.

Ši nauja knyga yra ne vienintelė, kurioje spausdinama Marcelijaus Martinaičio publicistika, jau anksčiau pasirodė „Papirusai iš mirusiųjų kapų“ bei „Lietuviškos utopijos“, tačiau, kaip jau minėta, rinktinė „Iki Sąjūdžio ir po jo“ apima tekstus, kurie nepateko į kitas knygas.

Pagrindinė tekstus vienijanti tema – Sąjūdis, pasvarstymai apie jo kilmę bei tolesnį vystymąsi. Publicistinių tekstų formatas labai įvairus. Knygoje rasime ir straipsnius, ir esė, ir pokalbių nuotrupas. Dalis jų yra bendro pobūdžio pamąstymai apie įvairius šalyje vykstančius visuomeninius reiškinius, kiti gi kalba apie konkrečius žmones ar įvykius bei jų atgarsius. Knygos sudarytojai, skaitytojų patogumui, parengė nuorodas ir tekstų komentarus.

Verta paminėti, kad Marcelijus Martinaitis pats buvo aktyviai įsitraukęs į Sąjūdžio veiklą ir tik šaliai atgavus Nepriklausomybę grįžo prie literatūros.

Publicistinėje knygoje „Iki Sąjūdžio ir po jo“ surinkti poeto tekstai išsiskiria originaliomis įžvalgomis, netikėtai žaviais nuokrypiais nuo pagrindinės temos ar unikaliomis kalbinėmis priemonėmis bei linksmais išsireiškimais. Autoriaus pamąstymai vis dar aktualūs, gerokai aplenkiantys laiką.

Marcelijus Martinaitis (1936-2013) – poetas, eseistas, visuomenininkas, padaręs didžiulę įtaką Lietuvos literatūrai. Baigęs studijas poetas dirbo įvairiose redakcijose, vertė užsienio kūrinius, praeito amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje ėmė dėstyti Vilniaus universitete, kur vadovavo literatų būreliui. 1998-tais metais Marcelijui Martinaičiui buvo įteikta Nacionalinės kultūros ir meno premija. Be jos poetas už savo nuopelnus buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu, Žemaitės, taip pat Pauliaus Širvio literatūrinėmis premijomis ir kitais apdovanojimais. Jo vardu pavadinta Raseinių rajono viešoji biblioteka. Marcelijaus Martinaičio bibliografiją sudaro daugiau nei trisdešimt leidinių.