Kas vyko

Teatralizuotų Mariaus Katiliškio skaitymų akimirkos

2022 09 16

Ketvirtadienį buvo mums ypatingas vakaras! Vyko tradiciniai bibliotekos vardo rašytojo Mariaus Katiliškio skaitymai. Kasmet, juos rengdami, svarstome – kaip naujai, kitomis spalvomis Jums atskleisti neįkainojamą ir platų rašytojo palikimą. Jo dvasią, kurią dar galite justi Pasvalio gatvėse...
Šįsyk Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas pristatė monospektaklį Mariaus Katiliškio motyvais „Prasilenkimo valanda“. O aktoriais tapo ir mūsų krašto žmonės. Tokio junginio dar niekas nebuvo matęs! Daujėnų folkloro ansamblis „Verdene“ (vadovė Virgilija Jurkšaitienė) pasvalietiškomis dainomis iliustravo aktoriaus perteiktus Mariaus Katiliškio, arba Albino Vaitkaus, gyvenimo epizodus ir knygų ištraukas, komiškus ir spalvingus personažus... 
Bibliotekos scenoje atgimė Albino Vaitkaus ir Elzės Avižonytės vestuvės Saločiuose. Žagarės turgus. 1944-ųjų Pasvalys. Tėviškė, atsisveikinimas su motiniuke. Kai kam ir ašara akyse sužvilgo... Rodos, visus gyvenimo atspalvius rašytojas sugebėjo pajusti ir skrupulingai atvaizduoti. O Vladas – įsikūnyti ir mums perteikti.
Beje, prieš spektaklį aktorius ir daujėniečiai lankėsi rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje, domėjosi jo palikimu ir ypač – gyvenimu Pasvalyje. Ekskursiją jiems pravedė vyresnioji bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė. Ji apie rašytoją gali įdomiai pasakoti valandų valandas...
Dėkodami, apipylėme aktorių ir dainininkus mūsų dailininkės Leonoros darželių žiedais... Senoviškais, rudeniniais. Galbūt tokių Albinas ir Elzei dovanojęs?