• Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant inovatyvias ir interaktyvias technologijas

  Atminties institucijų inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projekto tikslas: aktualizuoti, populiarinti ir inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinį palikimą, siekiant keisti X, Y ir Z kartų požiūrį į literatūrą bei skaitymą ir užtikrinant bibliotekos atvirumą.

  Uždaviniai:

  1. Įrengti informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą, leidžiantį inovatyviai pristatyti bibliotekoje sukauptą dokumentinį rašytojo M. Katiliškio palikimą.

  2. Sukurti ir įdiegti interaktyvias elektronines paslaugas, suteikiančias galimybes pažinti M. Katiliškio asmenybę ir kūrybą.

  3. Motyvuoti ir skatinti vartotojus naudotis naujomis elektroninėmis paslaugomis.

  4. Rengti edukacinius renginius įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojams, aktyvinančius literatūros pažinimą ir skatinančius skaitymą.

  5. Projekto veikloms vykdyti telkti įvairias kultūros ir meno institucijas, kūrybinių industrijų atstovus bei privačius asmenis.

  Skaityti daugiau...

 • Biblioteka ir bendruomenė: istorijų tiltai

  Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projekto tikslai: remtis pamatinėmis Valstybės šimtmečio paminėjimo idėjomis ir stiprinti ryšius su bendruomenėmis; telkti ir skatinti bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei, edukacinei, kūrybinei veiklai; didinti bibliotekos, kaip valstybės kultūros dalies, svarbą bendruomenės gyvenime.

  Uždaviniai:

  1. Organizuoti renginius ir sudaryti galimybes bendruomenės nariams per juos gilinti žinias apie kultūros procesus, valstybės ir krašto istoriją, atrasti, pažinti biblioteką bei motyvuoti juos kūrybinei saviraiškai.

  2. Bendrais renginiais vienyti bendruomenes, didinti jų aktyvumą, socialinę integraciją, pilietiškumą, socialinę ir pilietinę atsakomybę.

  2. Skatinti kūrybinę bibliotekos ir bendruomenių bei įvairių institucijų ir kraštiečių partnerystę.

  4. Į bendrą veiklą įtraukti labiausiai pažeidžiamas socialines žmonių grupes ir mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį.

  Skaityti daugiau...

 • Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ tinklo kūrimas

  Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, skyrusių 22600 EUR paramą.

  Tai socialinio pobūdžio projektas, skirtas šioms Pasvalio rajono jaunimo problemoms spręsti: menka jaunimo motyvacija, pilietinis pasyvumas ir menkas dalyvavimas bendruomenės gyvenime, socialinių įgūdžių praradimas, žalingi įpročiai bei nedarbas ir verslumo stoka, nepakankamas laisvalaikio užimtumas ir erdvių kūrybingam, aktyviam laisvalaikiui nebuvimas.

  Skaityti daugiau...

 • Bibliotekos pažangai 2

  2013 m. lapkričio mėn. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) kartu su Bilo ir Melindos Geitsų fondu (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl naujo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo Lietuvoje, kurį iš dalies finansuoja ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projektą, kuris truks iki 2016 m. gruodžio mėnesio, įgyvendins Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

  Skaityti daugiau...

 • „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“

  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka su 6 partneriais (Bauskės, Pakruojo, Pasvalio, Biržų ir Rundalės rajonų savivaldybėmis, verslo klubu Bauska 97) baigė įgyvendinti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos projektą „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ (Project LLIV-253 „Establishment of business support library cross-border network/BUSINESS LIBRARY).

  Skaityti daugiau...

 • „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams“. 2011–2012 m.

  Projektą „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams“ („Libr-A: to help farmers in Pasvalys“) finansuoja nepriklausomo fondo EIFL (Elektroninė informacija bibliotekoms) Viešųjų bibliotekų inovacijų programa, skyrusi 15 000 dolerių. Projektas skirtas Pasvalio krašto žemdirbiams. Per vienerius projekto vykdymo metus (2011-11-01–2012-10-31) bus sukurtas informacinis interneto portalas, išplėstos bibliotekos mobiliosios ir kompiuterinės leidybos paslaugos.

  Skaityti daugiau...