Naujausios knygos

Akademiko Tado Ivanausko fenomenas. Mečislovas Žalakevičius

2022 05 11

Monografija skiriama akademiko, profesoriaus Tado Ivanausko gimimo 140 metų jubiliejui ir Lietuvos universiteto įkūrimo 100-mečiui paminėti.

Monografiją sudaro dvi knygos: 14 dalių, 76 skyriai ir šeši baigiamieji skyreliai. Tai vientisas kūrinys, sukomponuotas pagal tam tikrą struktūrą, kurioje visos dalys ir skyriai tarpusavyje susiję ir leidžia suprasti daugelį prof. Tado Ivanausko pasirinkimų, jo gyvenimą ir kelio posūkius, darbų kryptis, siekį dirbti Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, tam kilniam tikslui atiduodant visas savo jėgas ir laiką.

Akademiko Tado Ivanausko fenomenas. 1 knyga: Gyvenimas ir veikla

Monografijos pirmoji knyga prasideda skyriais, kuriuose aptariamas akademiko Tado Ivanausko ir jo šeimos gyventas istorinis laikmetis, jo gyvenimo ir veiklos aplinka. Po to aptariama šeimos protėvių genealogija, Tėvų ir Lebiodkos dvaro aplinka, formavusi Tado asmenybę, jo vaikystė, broliai ir sesuo, šeimos tapatybės klausimai, Tado šeimos aprašymas, santuokos, jo sūnų Jurgio ir Algio prisiminimai bei biografija. Toliau pereinama prie Tado Ivanausko mokslų vidurinėje mokykloje, Sankt Peterburgo ir Sorbonos universitetuose. Po universitetų baigimo aprašyti darbai Sankt Peterburge, sugrįžimas į Lietuvą, kur kartu su bendražygiais kuriamos naujos įstaigos, universitetas, Lietuvos mokslų akademija, mokslo institucijos, daugybė nevyriausybinių organizacijų. Pateikiu jo mokinių prisiminimus apie profesorių, kaip įvairių mokslo šakų pradininką, vadovą, dalyvį, Mokytoją ir Žmogų, jo vadovautas mokslines ekspedicijas. Aptariamas jo tarptautinis bendradarbiavimas ir ryšiai.

Akademiko Tado Ivanausko fenomenas. 2 knyga: publikacijos, citavimas, veiklos atspindžiai ir atminties įamžinimas

Antrosios monografijos knygos 10–14 dalyse pristatomi T. Ivanausko publikuoti darbai, jo monografijų, knygų ir leidinių bei straipsnių aprašymas bei įvertinimas, Lietuvos archyvuose saugoma medžiaga. Toliau pasakojama apie atmintį visuomenėje: rastos publikacijos apie T. Ivanausko darbus, mokslinę, organizacinę ir visuomeninę veiklą, jo išskirtinę asmenybę, veiklos daugiaplaniškumą bei nuopelnus Lietuvai; publikuotų darbų citavimas: mokslinėse monografijose, enciklopedijose, žodynuose, žinynuose, kitose knygose ir leidiniuose, moksliniuose straipsniuose ir universitetų baigiamuosiuose darbuose, literatūroje, spaudoje, radijuje, televizijoje, filmuose, menininkų darbuose; paminėjimai, filmai apie profesoriaus, akademiko Tado Ivanausko gyvenimą, mokslinę bei visuomeninę veiklą, nuopelnus švietimui, biologijos ir agronomijos mokslams, aplinkosaugai, rašytojo talentą, apdovanojimai ir atminimo įamžinimas (1918–2021).

Paskutinės monografijos dalys – nuotraukų albumas ir dokumentai, kuriuose pateiktos reikšmingiausios Tado Ivanausko gyvenimo akimirkos ir jo daugiaplanė veikla.