2017 metų ataskaitos

Metinių finansinių 2017 metų ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 749 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 410 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 324 KB)

Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 798 KB)

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 7,79 MB)

2017 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 388 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 545 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 271 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 284 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 224 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 272 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 397 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 251 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2017 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,07 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 724 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 440 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 347 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 268 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 982 KB)

2017 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 430 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 611 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 301 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 312 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 385 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 306 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 300 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 270 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2017 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 725 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 447 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 343 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 272 KB)

2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 403 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 587 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 292 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 299 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas  (pdf dokumentas, 358 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 290 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 409 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 269 KB)

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą (pdf dokumentas,  326 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 338 KB)

2017 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 415 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 726 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 311 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 315 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 301 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 343 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 314 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 267 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 308 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 263 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 973 KB)