2012 metų ataskaitos

2012 m.

1. Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 616 KB)

2. Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 394 KB)

3. Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 770 KB)

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 227 KB)

5. Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 6.68 MB)

6. Priedai (pdf dokumentas, 3.54 MB)

2012 m. 4 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 167 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3 MB)

Spec. lėšų ataskaita (pdf dokumentas, 3 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 193 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 218 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1 MB)