Trys iki šimto

trys iki simtoTrys iki šimto: novelės, apsakymai / Česlovas Senkevičius. – Kaunas: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka; Pasvalys 2009. – 180 p.: iliustr.

Trečioji Kanadoje gyvenančio rašytojo, žurnalisto, „Tėviškės žiburių“ redaktoriaus Česlovo Senkevičiaus knyga. Savitu, patraukliu stiliumi, vaizdinga kalba parašytose novelėse atsiskleidžia maždaug 40-ties metų laikotarpio išeivijos gyvenimo vaizdai, vienijami egzistencinio nerimo, geriausiai nusakomo autoriaus žodžiais: „keliauta ne į tą pusę, kur norėta, planuota, visu kūnu ir siela geista.“ Rašytojo egzilio patirtis, išreikšta įtaigiomis juoko ir skausmo scenomis, tikrųjų dvasinių vertybių priešinimas sumaterialėjusiam pasauliui, gyvenimo prasmės paieškos sudomins skaitytojus, o kai kas iš jų galbūt čia suras ir save.