1983–2002 metų leidiniai

leidiniaiKazimieras Pūras: bibliografija: 1946–2001: 75-osioms gimimo metinėms / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka; Vilniaus pasvaliečių bendrija; parengė B. Lapinskaitė. – Vilnius: Pasvalys, 2002. – 67 p.

 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka: lankstukas / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka; fotografijos V. Dulkės. – Pasvalys, 2002.

Šiaurietiški atsivėrimai. Nr. 1–9: laikraštis / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. – Pasvalys. 1999.

Bronius Krivickas: bibliografija: 1935–1999 / parengė P. Mikelinskaitė, V. Gasiliūnas. – Pasvalys: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 1999. – 42 p.

Pasvalio literatų klubas „Užuovėja“ / Pasvalio literatų klubas „Užuovėja“ (Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka); sudarė R. Grubinskienė. – Pasvalys, 1998.

Pasvaliečiai – knygų autoriai: biobibliografinio sąvado papildymai / parengė P. Mikelinskaitė, B. Lapinskaitė. – Vilnius: Pasvalys: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 1998. – 84 p.

Pasvaliečiai – knygų autoriai: biobibliografinis sąvadas / parengė P. Mikelinskaitė, B. Lapinskaitė. – Vilnius: Pasvalys: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 1997. – 360 p.

Poetui Eugenijui Matuzevičiui 80: lankstukas / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka; parengė S. Šeštakauskaitė; eil. E. Matuzevičiaus; nuotr. A. Baryso, V. Dulkės, A. Žižiūno. – Pasvalys.

Jonas Mikelinskas: bibliografija. 1992–1996: papildymai: 75-osioms gimimo metinėms. – Vilnius: Pasvalys, 1997. – 42 p.

Pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo „katechismusa prasty žadei“ išvydo pasaulį 1547 metais Karaliaučiuje, Veinreicho spaustuvėje: lankstukas / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. – Pasvalys, 1997.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka: lankstukas: 60-ųjų įsteigimo metinių proga / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka; fotografijos V. Dulkės. – Pasvalys, 1997.

Juozas Povilonis. 1929–1995: bibliografija: 85-osioms gimimo metinėms / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka; parengė B. Lapinskaitė. – Vilnius: Pasvalys, 1995. – 23, [1] p.

Mikelinskaitė P. Pasvalio rajono bibliotekos (iki 1945 m.) / Pasvalio centrinė biblioteka; Vilniaus pasvaliečių bendrija. – Pasvalys, 1994. – 64, [18] p

Petras Rimkūnas: bibliografija. 1931–1993 / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka; Vilniaus pasvaliečių bendrija; parengė P. Mikelinskaitė. – Vilnius: Pasvalys, 1994. – 31 p.

Aničas J. Vincas Vileišis. 1908–1942: penkiasdešimtosioms mirties metinėms / Vilniaus pasvaliečių bendrija; Petro Vileišio fondas; Pasvalio rajono centrinė biblioteka. – Vilnius: Pasvalys, 1992. – 28, [2] p.

Antanas Vileišis: bibliografija. 1895–1992 / Vilniaus pasvaliečių bendrija; Petro Vileišio fondas; Pasvalio rajono centrinė biblioteka; parengė J. Aničas. – Vilnius: Pasvalys, 1992. – 21 p.

Lietuvos Vileišiai: lankstukas / Pasvalio centrinė biblioteka; tekstas ir fotoreprodukcijos J. Aničo; nuotr. V. Dulkės. – Pasvalys.

Antanas Vienažindys (Vienažinskis, Vienužis). 1841–1892: lankstukas poeto 150-osioms gimimo metinėms / Pasvalio rajono valstybinė „Darbo“ laikraščio redakcija; Rajono centrinė biblioteka; parengė S. Šeštakauskaitė; nuotr. V. Dulkės. – Pasvalys, 1991.

Petras Vileišis: bibliografija. 1876–1990 / Vilniaus pasvaliečių bendrija; Petro Vileišio fondas; Pasvalio rajono centrinė biblioteka; parengė J. Aničas. – Vilnius: Pasvalys, 1991. – 33 p.

Jonas Vileišis: bibliografija. 1894–1990 / Vilniaus pasvaliečių bendrija; Petro Vileišio fondas; Pasvalio rajono centrinė biblioteka; parengė J. Aničas. – Vilnius: Pasvalys, 1991. – 70 p.

Mykolas Karčiauskas: bibliografija / Pasvalio centrinė biblioteka; Pirminė kraštotyros organizacija; sudarė B. Lapinskaitė. – Pasvalys, 1989. – 25, [1] p.

Pasvalio rajono centrinė biblioteka: lankstukas ekslibriui / Pasvalio centrinė biblioteka; piešė P. Rauduvė.

Pasvalio rajono centrinė biblioteka: lankstukas / Pasvalio centrinė biblioteka. – Pasvalys, 1983.