Bibliotekos leidiniai

Biblioteka tau

VirselisMBiblioteka tau: 80 Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos gyvenimo metų / sudarė Alma Balčiūnienė, Rita Bedulytė. – Pasvalys : Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2017. – 24 p. : iliustr.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 80-mečiui skirtas leidinys, kurį sudaro bibliotekos direktorės Danguolės Abazoriuvienės įžanginis žodis, pateikiama trumpa bibliotekos istorija nuo 1937 metų iki šių dienų, glaustai ir aiškiai pristatoma bibliotekos veikla, pateikiama svarbiausia kontaktinė informacija. Panaudotos fotografo Vido Dulkės ir bibliotekos darbuotojų nuotraukos. Maketavo Agnė Naunikaitė. Spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“. Tiražas 200 egz.