• Rankraštynas

  Krašto asmenų (meno, literatūros, kultūros, visuomenės veikėjų), institucijų rankraštinis palikimas pradėtas kaupti nuo 1989 m. Tikslas – surinkti ir išsaugoti šią itin svarbią krašto istorijos kultūros palikimo dalį, kad ji taptų žinoma ir prieinama tyrinėtojams, pasvalietiškajai bendruomenei, visiems, besidomintiems Pasvalio kraštu. Oficiali Rankraštyno įkūrimo data – 1999-ieji, kada buvo sukauptas pakankamai didelis rankraštinių dokumentų kiekis.

  Rankraštyno nuostatai

  Naudojimosi Rankraštyno fonduose saugomais dokumentais tvarka

  Rankraštyno fondų sąrašas

  Esame dėkingi visiems, patikėjusiems savo rankraščius Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos Rankraštynui ir kviečiame prisidėti prie nesibaigiančio kultūrinės atminties išsaugojimo proceso – rankraščių, archyvinių dokumentų, atsiminimų, fotografijų rinkimo. Jei turite vertingų rankraštinių archyvinių dokumentų, susijusių su Pasvalio kraštu, jo žmonėmis, perduokite juos į mūsų Rankraštyną saugojimui ir tyrinėjimui.

 • Verslo biblioteka

  Atnaujintoje, moderniai įrengtoje skaitykloje įkurtas Verslo informacijos centras, kuriame teikiamos paslaugos verslininkams ar žmonėms, ieškantiems verslo informacijos, suteikiama galimybė skaityti vietoje arba skolintis į namus verslo leidinius. Visiems lankytojams, įskaitant verslininkus, suteikiamos Vieno langelio paslaugos – bendra prieiga prie visų bibliotekos teikiamų paslaugų: elektroninių paslaugų, verslo informacijos, viešosios interneto prieigos, biuro paslaugų.

  Įrengta erdvė verslininkams reklamuoti savo produkciją ir diskutuoti jiems aktualiais klausimais.

  Sukaupta mokomosios ir mokslo populiarinamosios literatūros, knygų verslo, vadybos, rinkodaros, ekonomikos, teisės, turizmo, žemės ūkio, psichologijos temomis, žodynų ir enciklopedijų. Užprenumeruota žurnalų ir laikraščių („Kaimo laikraštis“, „Mano sodyba“, „Lietuvos bitininkas“, „Rasos“).

  Sukurta interneto svetainė, skirta verslo informacijai Pasvalio rajone.

 • Informacijos ir užsienio kalbų skaitykla

  Atnaujintoje, patogiai įrengtoje skaitykloje visos galimybės rasti įvairaus pobūdžio informaciją mokslui, studijoms, karjerai, savarankiškam kalbų mokymuisi ir lavinimuisi; gauti kvalifikuotų skaityklos darbuotojų konsultaciją bei pagalbą ieškant informacijos (bibliotekos kataloguose ir internete); atsakoma į skaitytojų užklausas žodžiu, telefonu 8 (451) 34319, el. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ir nurodoma, kur galima gauti reikiamos literatūros; lankytojams pageidaujant, sudaromi bibliografinių įrašų sąrašai.

  Skaityklos fondą sudaro apie 4 tūkstančius informacinių leidinių ir universalios literatūros egzempliorių (enciklopedijų, žinynų, žodynų, oficialių dokumentų, universalaus pobūdžio literatūros, kompaktinių diskų): mokslo ir kultūros; filosofijos; psichologijos; religijos ir teologijos; visuomenės mokslų (sociologijos, pedagogikos, politikos, ekonomikos, vadybos ir teisės); matematikos; gamtos mokslų; medicinos; technikos; meno, muzikos; kalbotyros; geografijos; istorijos. Sukauptas nemažas kompiuterinių leidinių fondas (apie 170 egzempliorių), yra universaliųjų enciklopedijų, 37 tomų Lietuvių enciklopedija (Bostono enciklopedija) – vienas išsamiausių leidinių, kuriame gausu informacijos apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones, „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, informacija apie Europos Sąjungą. Sukaupta ir tebekaupiama Pasvalio krašto laikraščio „Darbas“ (nuo 1949 iki 1961 m. vadinto „Stalino vėliava“) aplankų, saugomi 2008–2009 metais leisto Pasvalio krašto laikraščio „Pasvalio balsas" aplankai.

  Užsienio kalbų fonde sukaupta per 3100 vertingų informacinių, mokomųjų leidinių, universaliosios (žodynų, gramatikų, žinynų, enciklopedijų) bei grožinės literatūros, periodikos prancūzų, anglų, vokiečių, rusų, ispanų ir kt. kalbomis. Didžiausią fondo dalį sudaro literatūra prancūzų kalba. Yra vertingų leidinių anglų kalba – Young students encyclopedia, World book, Funk et Wagnalls new encyclopedia, The Columbia encyclopedia, Oxford dictionary, žurnalo „National geographic“ keliolikos metų komplektų.

  Leidiniai skolinami skaityti į namus (išskyrus informacinius bei labai vertingus ir paklausius leidinius).

 • Interneto skaitykla

  Įrengtos 5 patogios nemokamos viešosios interneto prieigos vietos, kur vartotojai (iki 2 valandų ar, pareikalavus, ilgiau) gali dirbti viešosios interneto prieigos kompiuteriais su kompiuterinėmis ausinėmis ir kameromis, ieškotis informacijos internete, naudotis savo kompiuteriu prisijungdami prie bibliotekos suteikiamos nemokamos WiFi prieigos, konsultuotis įvairiais kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo klausimais, individualiai mokytis naudotis kompiuteriu padedant darbuotojui.

  Paslaugos:

  • Mokamos paslaugos: spalvotas ir nespalvotas spausdinimas bei kopijavimas (A3, A4 formatais), skenavimas, informacijos įrašymas į atsineštus diskus (CD, DVD), USB atmintukus.
  • Konsultacijos AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros ir dujų paslaugų savitarnos vietoje.
  • Nemokama teisinė pagalba (konsultuoja Vilniaus universiteto Teisės klinikos vyresniųjų kursų studentai).
  • Galimybė pasimatuoti kraujo spaudimą išmaniuoju kraujospūdžio matuokliu Medisana Bu 550 Connect ir pasisverti išmaniosiomis svarstyklėmis Medisana BS 430 Connect.

  Vartotojų aptarnavimo tvarka nustatyta Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje taisyklėse.