Mobili biblioteka

Vyresnioji bibliotekininkė Janina Vaičekonienė

El. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Mobilioji biblioteka yra kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, šiandien savo fonde turinti 2709 dokumentų egzempliorius, kuriais naudojasi 200 nuolatinių skaitytojų. Per metus joje apsilanko apie 1700 atokių kaimų gyventojų.

· Mobilios bibliotekos uždaviniai:

1. Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti dokumentų fondą;

2. Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą;

3. Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius;

4. Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos faktoriais;

5. Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, muzikinių įgūdžių lavinimu;

6. Organizuoti kultūrinę veiklą.

 

· Įgyvendinama uždavinius, Mobili biblioteka vykdo šias funkcijas:

1. Komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams skolina Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, užtikrina jų grąžinimą;

2. Organizuoja įvairius renginius;

3. Atsako į vienkartines bibliografines užklausas, naudojant Mobilios bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas;

4. Konsultuoja vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais;

5. Analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius;

6. Ruošia projektus;

7. Dalyvauja LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) diegimo darbuose;

8. Tvarko ir saugo Mobilios bibliotekos dokumentaciją;

9. Plėtoja knygnešystę.         

Mobilioje bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais,  internetu. Lankytojai aptarnaujami bibliobuse, kuris nuvažiuoja į 21-vieną Pasvalio rajono kaimą.

Mobilios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo grafikas

Pirmą ir antrą mėnesio pirmadienį:

· Talkoniai 11.00 – 12.00

· Lavėnai 11.15 – 13.45

· Talačkoniai 14.30 – 16.00

Pirmą mėnesio antradienį:

· Skrebotiškis 11.00 – 12.00

· Noriai 12.00 – 12.50

· Titkoniai 13.30 – 15.00

· Payslykis 15.30 – 16.00

Pirmą mėnesio trečiadienį:

· Porijai 11.00 – 13.50

· Mikėnai 14.00 – 16.00

Pirmą mėnesio ketvirtadienį:

· Mediniai 11.00 – 12.00

· Vainekoniai 12.20 – 13.10

· Kalneliškis 14.00 – 16.00

Antrą mėnesio antradienį:

· Žadeikiai 11.00 – 13.00

· Stačiūnai 13.00 – 14.00

· Dagilynė 15.00 – 16.00

Antrą mėnesio trečiadienį:

· Kyburiai 11.00 – 13.50

· Puodžiūnai 14.30 – 16.00

Antrą mėnesio ketvirtadienį:

· Puškoniai 11.00 – 13.00

· Kurpalaukis 14.00 – 16.00

Pirmą ir antrą mėnesio penktadienį:

· Pervalkai 11.00 – 12.50

· Šimoniai 13.30 – 16.00

Pastaba: Jeigu pirma mėnesio diena yra trečiadienis, ketvirtadienis ar penktadienis – pirmą šio mėnesio savaitę bibliobusas į kaimus nebevažiuoja. Bibliobusas važiuoja antrą ir trečią šio mėnesio savaitę.