Mobili biblioteka

Vyresnioji bibliotekininkė Janina Vaičekonienė, el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Mobili biblioteka yra kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, šiandien savo fonde turinti 2953 dokumentų egzempliorius, kuriais naudojasi 200 nuolatinių skaitytojų. Per metus joje apsilanko apie 2000 atokių kaimų gyventojų.

Mobilios bibliotekos uždaviniai:

 • Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti dokumentų fondą;
 • Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą;
 • Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius;
 • Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos faktoriais;
 • Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, muzikinių įgūdžių lavinimu;
 • Organizuoti kultūrinę veiklą;

Įgyvendinama uždavinius, Mobili biblioteka vykdo šias funkcijas:

 • Komplektuoja, tvarko, saugo ir sakaitytojams skolina Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, užtikrina jų grąžinimą;
 • Organizuoja įvairius renginius;
 • Atsako į vienkartines bibliografines užklausas, naudojant Mobilios bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas;
 • Konsultuoja vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais;
 • Analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius;
 • Ruošia projektus;
 • Dalyvauja LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) diegimo darbuose;
 • Tvarko ir saugo Mobilios bibliotekos dokumentaciją;
 • Plėtoja knygnešystę.

Mobilioje bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, garso dokumentais, internetu. Lankytojai aptarnaujami bibliobuse, kuris nuvažiuoja į dvidešimt vieną Pasvalio rajono kaimą.

Mobilios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo grafikas

I ir II mėnesio pirmadienį:

 • Talkoniai 11.00–12.00
 • Lavėnai 12.15–13.45
 • Talačkoniai 14.30–16.00

I mėnesio antradienį:

 • Skrebotiškis 11.00–12.00
 • Noriai 12.00–12.50
 • Titkoniai 13.30–15.00
 • Payslykis 15.30– 6.30

I mėnesio trečiadienį:

 • Porijai 11.00–13.50
 • Mikėnai 14.00–16.00

I mėnesio ketvirtadienį:

 • Mediniai 11.00–12.00
 • Vainekoniai 12.20–13.10
 • Kalneliškiai 14.00–16.00

II mėnesio antradienį:

 • Žadeikiai 11.00–13.00
 • Stačiūnai 13.00–14.00
 • Dagilinė 15.00–16.20

II mėnesio trečiadienį:

 • Kyburiai 11.00–13.50
 • Puodžiūnai 14.30–16.30

II mėnesio ketvirtadienį:

 • Puškoniai 11.00–13.00
 • Kurpalaukis 14.00–16.00

I ir II mėnesio penktadienį:

 • Pervalkai 11.00–12.50
 • Šimoniai 13.30–16.00