• 12

  2012-02-29
  „Civitas“ klubo susitikimas su istoriku, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi ir jo knygos „Išblukęs žodynas“ pristatymas

 • „Civitas“ klubo susitikimas su istoriku, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi ir jo knygos „Išblukęs žodynas“ pristatymas (2)

  2012-02-29
  „Civitas“ klubo susitikimas su istoriku, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi ir jo knygos „Išblukęs žodynas“ pristatymas

 • 1 (3)

  2012-02-29
  „Civitas“ klubo susitikimas su istoriku, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi ir jo knygos „Išblukęs žodynas“ pristatymas

 • „Apie žmogaus teises – atvirai ir be banalybių“: „Civitas“ klubo surengtas susitikimas su filosofu Leonidu Donskiu

  2011 m. birželio 17 d. bibliotekoje apsilankęs Europos parlamentaras, filosofas prof. Leonidas Donskis kalbėjosi su pasvaliečiais apie žmogaus teises. Pokalbis vyko taip, kaip ir buvo skelbta anonsuose, pranešančiuose pasvaliečiams apie susitikimą su filosofu – atvirai ir be banalybių. Profesorius aiškino žmonėms apie jų konstitucines teises ir atsakinėjo į užduotus klausimus paprastai ir be užuolankų.

  Skaityti daugiau...

 • Civitas renginiai

  Civitas Pasvalyje

  Klubo emblemaBesisvečiuodami Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos tinklalapyje, galite praverti duris ir į atskirą Civitas portalo erdvę.

  Pirmiausia Jus čia pasitinka gervė, laikanti akmenį – pilietinio budrumo ir pilietinės atsakomybės simbolį. 2005 metų kovą toji gervė „atskrido" į Pasvalį ir jaukiai „įsikūrė" Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje. Pilietinės visuomenės pasigedimo dabartinėje Lietuvos valstybėje rūpestis įtakojo viešąją biblioteką kartu su Pilietinės visuomenės institutu pradėti bendrą projektą – suaugusiųjų pilietinio švietimo programą Civitas. Programos paskirtis – skatinant suaugusiųjų švietimąsi, prisidėti prie pilietinės visuomenės stiprinimo. Tai rimčiausias kelias, galintis išvesti išeities švieson iš niūraus akligatvio: būti ar nebūti pilietinei visuomenei Lietuvoje. Tuo keliu pradėta eiti kovo 16-ąją, kada pasvaliečiai gausiai rinkosi į steigiamąją Civitas klubo diskusiją. Diskusijos vedėjai – Pilietinės visuomenės instituto direktorius dr. Darius Kuolys ir Tarptautinių programų direktorius dr. Mantas Adomėnas, įtaigiai apsvarstę valstybės sampratą nuo XVI a. iki šių laikų, ir atskleidę praktiniu tyrimu paremtą žemą Lietuvos politinio gyvenimo kokybę, tapo pasvališkio Civitas klubo „krikštatėviais". Klubas neformalus, laisvas žmonių, kuriems rūpi Lietuvos valstybė, sambūris, griežtos narystės kol kas nėra, klubo veikloje, renginiuose gali dalyvauti visi piliečiai, norintys šviestis, diskutuoti, imtis pilietinių iniciatyvų. Platesnę informaciją apie Pilietinės visuomenės institutą ir Civitas klubų veiklą rasite tinklalapyje www.civitas.lt.

  Pirmasis Civitas renginių ciklas tęsėsi iki birželio pabaigos. Kiekvieną mėnesį viešojoje bibliotekoje vyko diskusijos, jas vesdavo į Pasvalį atvykę žinomi Lietuvos mokslo, kultūros, spaudos, religijos pasaulio žmonės: žurnalistas Romas Sakadolskis, politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka, Teisingumo ministerijos Religijų reikalų tarnybos vyr. specialistas Juozas Ruzgys, religijotyrininkas, psichologas brolis pranciškonas Arūnas Peškaitis. Diskusijų temos įvairios: Kodėl mums turėtų rūpėti Lietuvos valstybė?, Ar egzistuoja objektyvi žiniasklaida?, Lietuvos valstybė: būklė ir raidos perspektyvos, Ką mums paliko popiežius Jonas Paulius II? Tačiau visas jas sieja tos pačios šiandieninės Lietuvos valstybės problemos ir pilietinės visuomenės sukūrimo galimybės klausimas.

  Pasvališkių atsakas į Civitas renginius buvo svarus: į diskusijas bibliotekoje susirinkdavo daug žmonių – iki 60–80. Po diskusijų ne vienas pasvališkis mielai pasilikdavo vieną kitą valandą prie kavos pratęsti pašnekesio. Pasvališkiai dar nepraradę valstybingumo jausmo; provincija tikrai linkusi mokytis diskutuoti, mąstyti ir kurti pilietinę visuomenę, tik tam reikia nuolatinio Lietuvos intelektualų ėjimo į tos provincijos žmones.

  Platesnę informaciją apie vykusius Civitas klubo renginius, jų metu svarstytas problemas, pasvaliečius dominusius klausimus rasite šio portalo erdvėje. Joje surikiuoti visi spaudoje ir interneto dienraštyje www.bernardinai.lt skelbti straipsniai. Netolimoje ateityje tikimės Civitas erdvę žymiai išplėsti: čia galėsite peržiūrėti lektorių pranešimų tekstus, vykusių diskusijų pagrindines mintis bei išsikalbėti patys Pasvalio Civitas forume. Kol kas savo mintis, pageidavimus, pasiūlymus ar klausimus galite išdėstyti elektroniniuose laiškuose, taip pat darbo dienomis Jums patogiu laiku galite užsukti į Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką pasikalbėti. Maloniai lauksime.

  Projekto informacinis partneris – interneto dienraštis www.bernardinai.lt

  Apie Civitas klubą dar galite skaityti V. Kazilionytės str. „Būkime valstybės žmonėmis" (Pasvalio rajono laikraštis „Darbas", 2005, kovo 10, p. 10); „CIVITAS programa tęsiasi" (Pasvalio rajono laikraštis „Darbas", rugs. 17, p. 5)