Jonas Brazdžionis į gimtą Pasvalio kraštą grįžta su trečia eilių knyga

Brazdzionis maza„Nors veikliausias ir brandžiausias savo gyvenimo dienas praleidau tarp Žemaitijos smėlynų, tačiau mano mokyklos laikų Pasvalys visada mane lydi prisiminimuose, sapnuose ir eilėse“ , sakė palangiškis Jonas Brazdžionis, Pasvalio bibliotekoje pristatydamas trečią savo eilių rinktinę „Degančios dienos“.

Ilgus metus Skuodo ir Palangos mokyklose pedagoginį darbą dirbęs ir tuo metu eilėraščius „į stalčių“ rašęs kraštietis, dabar kone kasmet Pasvalyje ir gimtuosiuose Rinkūnuose pristato po naują savo eilių knygą. Nemažai eilėraščių įkvėpė prisiminimai iš gyvenimo Pasvalio krašte – patirtys, kurios autorių labiausiai veikė ir lydėjo visą gyvenimą. Čia ir eilės nuo Pasvalio krašto kilusiems Lietuvos kėlėjams broliams Vileišiams, ir padėka gimnazijai, kuri, pasak autoriaus, sunkiais pokario laikais buvo bene vienintelė išminties tvirtovė Pasvalio jaunimui, ir atsiminimai apie partizanus. „Kai atvažiuoju į Pasvalį, visada apsilankau šventoriuje. Mano takas į mokyklą vedė pro bažnyčią ir jos šventoriuje ne kartą matydavau suguldytus nužudytų partizanų kūnus.“, prisminė Jonas Brazdžionis. Autorius sakėsi jaučiasi laimingas, kad dabar gali be baimės dalintis savo mintimis ir eilėmis apie laisvą Tėvynę, o taip pat pasvarstymais apie nūdienos aktualijas. „Šiuo metu mane labai domina emigracijos ir jaunimo tema – dabartiniai jaunuoliai tokie skirtingi nuo mūsų kartos. Ramybės neduodančias mintis išlieju eilėmis,“ sakė Jonas Brazdžionis.

Trečiosios knygos „Degančios dienos“ išleidimas sutapo su autoriaus jubiliejumi – Jonui Brazdžioniui šiemet sukako aštuoniasdešimt. Ta proga Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“ apie eiliuojantį kraštietį pasirodė straipsnis, kurį parengė mokytoja, Pasvalio krašto literatų klubo „Užuovėja“ vadovė Regina Grubinskienė. Per knygos pristatymą Pasvalio bibliotekoje autorių sveikino buvę Pasvalio mokyklos bendraklasiai, dabartinės gimnazijos mokytojai, muziejininkai, bibliotekininkai. Jono Brazdžionio knygos pristatymas vėliau buvo pratęstas Rinkūnuose.

Nuotraukos