Savivaldos savaitė bibliotekose

Projektas „Bibliotekos pažangai“ 2012 m. vasario 6-11 d. rengia akciją „Savivaldos savaitė bibliotekose“. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Šia akcija siekiama paskatinti glaudesnį bibliotekų bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis bei paskatinti aktyvesnį gyventojų dalyvavimą sprendžiant vietos regionui aktualias problemas.

Akcijos metu kviečiame rajono gyventojus į bibliotekas, kuriose vyks susitikimai su savivaldybių, seniūnijų atstovais ir kiti renginiai, skatinantys vietos valdžios ir piliečių bendradarbiavimą.

Visos akcijos metu gyventojai, bet kada atėję į bibliotekas, elektroninės anketos formoje galės išsakyti savo nuomonę apie vietos savivaldos institucijų veiklą bei vietos regiono aktualias problemas, kurias galėtų spręsti vietos savivaldybė bei seniūnijos.

SAVIVALDOS SAVAITĖS RAJONO BIBLIOTEKOSE vasario 6–11 dienomis PROGRAMA

Vasario 6 d.

10 val. Kraštų kaimo bibliotekoje – Aktualūs komunalinių atliekų bei geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo klausimai. Dalyvaus UAB „Pasvalio Gerovė“ atstovas.

13 val. Vaškų kaimo bibliotekoje – Asbestinių stogų dangos keitimas. Dalyvaus Vaškų sen. seniūnas K. Jasėnas ir žemės ūkio specialistas R. Rimkevičius, Pasvalio savivaldybės Tarybos kolegijos narė J. Vaitiekūnienė

14 val. Kiemėnų kaimo bibliotekoje – Socialinės paramos mokėjimo tvarkos pakeitimai. Dalyvaus Namišių sen.seniūnas K. Valantonis ir seniūnijos socialinė darbuotoja.

Vasario 7 d.

13.30 val. Krinčino kaimo bibliotekoje – Asbestinių stogų dangos keitimas. Dalyvaus Krinčino sen. atstovai.

14 val. Žilpamūšio kaimo bibliotekoje – Asbestinių stogų dangų keitimas. Dalyvaus Saločių sen. seniūnas A. Mašalas.

15 val. Joniškėlio miesto bibliotekoje – Susitikimas su Joniškėlio miesto seniūnu S. Rimkumi, bendruomenės pirmininku, Pasvalio savivaldybės Tarybos nariu V. Stanislovaičiu.

Vasario 8 d.

16 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje – Susitikimas su Pasvalio savivaldybės meru G. Gegužinsku, mero pavaduotoju P. Balčiūnu ir kitais savivaldybės Tarybos kolegijos nariais.

14 val. Gulbinėnų kaimo bibliotekoje – Asbestinių stogų dangos keitimas. Dalyvaus Krinčino sen. žemės ūkio specialistė V. Kairienė.

14 val. Ustukių kaimo bibliotekoje – Asbestinių stogų dangos keitimas. Dalyvaus Pasvalio apyl. sen. seniūnas S. Triaba ir žemės ūkio specialistė G. Mockūnienė, Pasvalio savivaldybės Tarybos kolegijos narys M. Skardžius.

14 val. Norgėlų kaimo bibliotekoje – Asbestinių stogų dangos keitimas; Socialinės paramos mokėjimo tvarkos pakeitimai. Dalyvaus Joniškėlio apyl. seniūnijos seniūnas G. Povilionis ir specialistai.

15 val. Kriklinių kaimo bibliotekoje – Asbestinių stogų dangos keitimas; Socialinės paramos mokėjimo tvarkos pakeitimai; Aktualūs komunalinių atliekų bei geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo klausimai. Dalyvaus Pumpėnų seniūnijos specialistai.

Vasario 9 d.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje:

10 val. Seminaras kaimo bibliotekininkams apie projektą „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams“. Numatoma pristatyti projektą, aptarti jo įgyvenimo eigą su kaimo bibliotekų darbuotojais ir partneriais, pasidalinti dalykinės kelionės į Slovėniją įspūdžiais, pristatyti OR kodų technologiją ir t. t.

12 val. Pensijų skaičiavimo tvarkos naujovės. Dalyvaus SODROS Pasvalio skyriaus vedėja B. Dabužinskaienė

13 val. Socialinės paramos mokėjimo tvarkos pakeitimai. Dalyvaus Pasvalio savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atstovas.

14 val. Meškalaukio kaimo bibliotekoje – Susitikimas su rajono meru G. Gegužinsku; Socialinės paramos mokėjimo tvarkos pakeitimai ir Asbestinių stogų dangos keitimas. Dalyvaus Joniškėlio apyl. sen. seniūnas G. Povilionis ir seniūnijos specialistai.

Vasario 10 d.

10 val. Pajiešmenių kaimo biblioteka – Asbestinių stogų dangos keitimas. Dalyvaus Krinčino sen. specialistai, Pasvalio savivaldybės Tarybos narys G. Andrašiūnas.

10 val. Rinkūnų kaimo biblioteka – Socialinės paramos mokėjimo tvarkos pakeitimai; Pensijų skaičiavimo tvarkos naujovės. Dalyvaus Pumpėnų seniūnijos seniūnė R. Rapkevičienė, soc. darbuotoja I. Taškevičienė, SODROS Pasvalio skyriaus vedėja B. Dabužinskienė, Pasvalio savivaldybės Tarybos narys V. Janušonis.

12 val. Jurgėnų kaimo bibliotekoje – Pensijų skaičiavimo tvarkos naujovės; Socialinės paramos mokėjimo tvarkos pakeitimai ir Asbestinių stogų dangų keitimas. Dalyvaus Pasvalio savivaldybės Tarybos narys A. Sudavičius, SODROS Pasvalio skyriaus vedėja B. Dabužinskienė, Pumpėnų sen. seniūnė R. Rapkevičienė ir seniūnijos soc. darbuotoja I. Staškevičienė.

15 val. Deglėnų bendruomenės namuose – Seniūnaičio rinkimai ir bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Dalyvaus Pasvalio savivaldybės atstovai ir Pušaloto seniūnijos specialistai. Kalbėsis su gyventojais jiems aktualiais klausimais.

17 val. Žilpamūšio kaimo bibliotekoje – Pensijų skaičiavimo tvarkos naujovės. Dalyvaus SODROS Pasvalio skyriaus specialistė D. Ramonienė.