Kazio Sajos knyga „Dar ne visos paslaptys“

Kazys Saja 2019Rašytojas Kazys Saja nepamiršta savo gimtojo Pasvalio krašto – apsilanko čia visada, kai išleidžia naują knygą. 87 metus einantis rašytojas atvažiavo su nauja knyga paaugliams ir tiems, kurie moka mąstyti: „Dar ne visos paslaptys“. Susitikimas  Pasvalio bibliotekoje vyko kovo 27 d.,rašytoją atlydėjo knygą išleidusios leidyklos „Andrena“ atstovė Nijolė Petrošienė ir rašytojo bičiulis Pasvalio krašte gimęs ir Sibire užaugęs tremtinys Rimantas Kuprys. Renginyje buvo prekiaujama „Andrena“ knygomis. „Dar ne visos mano paslaptys atskleistos“, sakė pasvaliečiams Kazys Saja. „Kai kurios paslaptys nepatogios, galbūt todėl jas ne visi žinoti nori ir mano naująją knygą atsisakė leisti kelios didžiosios Lietuvos leidyklos. Knygos istorijos paremtos mano atsiminimais iš vaikystės Žemaitijos krašte.“ Rašytojo vaikystė sutapo su II pasaulinio karo ir pokario metais. Kazio Sajos nuomone tuo metu nutiko nemažai įvykių, kuriuos visuomenė ir šiais laikais yra linkusi nutylėti. Kokias paslaptis rašytojas atskleidė savo naujojoje knygoje „Dar ne visos paslaptys“ galima sužinoti atėjus į Pasvalio biblioteką ir pasiėmus paskaityti rašytojo dovanotą knygą „Dar ne visos paslaptys“

Susitikime Kazys Saja taip pat pristatė jo paties kurtą dokumentinį filmą „Knygnešio duktė“ – pokalbį su medicinos sesele Lietuvos laisvės kovų dalyve Marija Žiliūte, slaugiusia miškuose partizanus, tarp jų ir Joną Žemaitį. Pasvaliečiams žodį taip pat tarė Rimantas Kuprys - Kazio Sajos bičiulis, o tuo pačiu dar vienas skaudaus Lietuvos istorijos tarpsnio liudytojas - Sibire užaugęs lietuvių tremtinių vaikas.