Götene bendruomenės atstovai bibliotekoje

Gotene librariansRugsėjo 11-16 d. Pasvalio bibliotekoje praktinės patirties sėmėsi dvi atstovės iš broliškos Švedijos Giotenės bendruomenės (Götene kommun): bibliotekininkė Lisa Gindemo ir Giotenės bendruomenės savivaldybės kultūros ir renginių koordinatorė Ann-Sofie Andersson.

Viešnios domėjosi viešųjų bibliotekų padėtimi Lietuvoje: kokie jų ištekliai, kaip organizuojama veikla, kokios paslaugos teikiamos lankytojams. Jų apsilankymas vyko pagal tarptautinį projektą LoRe (angliškas trumpinys iš „Love Reading“, o lietuviškai - „Labai mėgstu skaityti“), todėl ypatingą dėmesį skyrė  kultūriniams ir skaitymo populiarinimo renginiams Lietuvos bibliotekose. Pasvalio bibliotekininkai švedėms pristatė savo miesto biblioteką ir du jos padalinius Pušaloto bei Ustukių kaimuose, taip pat surengė pažintines ekskursijas į viešąsias bibliotekas Anykščiuose, Šiauliuose, Panevėžyje, Biržuose.

Giotenės bendruomenė ir Pasvalio rajono savivaldybė palaiko broliškus ryšius nuo 1992 m. Ši draugystė lėmė, kad švedės savo praktiniam apsilankymui pasirinko biblioteką Pasvalyje. Pasvalio krašto bibliotekininkams jos surengė pristatymą apie Giotenę ir Giotenės biblioteką. Broliškoje Giotenės bendruomenėje yra 13000 gyventojų, o bendruomenės centriniame mieste Giotenėje - apie 4600. Giotenės bendruomenė turi vieną biblioteką, įsikūrusią pirmame Giotenės savivaldybės pastato aukšte ir atskirus bibliotekos kambarius, veikiančius Giotenės bendruomenės mokyklose. Iš viso Giotenės bendruomenėje darbuojasi 6 bibliotekininkai. Giotenės miesto bibliotekoje yra skyriai Suaugusių ir Vaikų literatūrai, atskiras kambarys meno parodoms, atokus kampelis jaunimui, trijų vietų interneto skaitykla, piliečių konsultavimo stalas įvairiais teisiniais klausimais, kur budi savivaldybės atstovas, kino teatriukas rūsyje su reguliariai vykstančiais dvisavaitiniais seansais. Kai Giotenės bibliotekoje vyksta koncertai ar didesni renginiai, bibliotekininkės išstumdo į šonus ant ratukų stovinčias knygų lentynas ir sustato kėdes. Priešingai nei Lietuvoje, kur bibliotekų finansavimą dalijasi savivaldybės ir LR vyriausybė, Švedijoje bibliotekas išlaiko vienos savivaldybės. Renginius Giotenės bibliotekoje organizuoja Pasvalyje viešėjusi savivaldybės darbuotoja Ann-Sofie Andersson, o kita viešnia - bibliotekininkė  Lisa Gindemo, rūpinasi bibliotekos kultūrinių leidinių fondu ir bibliografija.

Giotenės bendruomenės atstovės buvo maloniai nustebintos, pamačiusios erdvią Pasvalio centre įsikūrusią biblioteką, ir sužinojusios, kad 25 000 gyventojų talpinantį Pasvalio rajoną aptarnauja miesto biblioteka ir 32 jos padaliniai kaimiškose vietovėse bei mobilioji biblioteka. Viešnios gyrė gerai organizuotas lietuvių bibliotekas mokyklose ar prie mokyklų. Tokią sistemą norėtų turėti Švedijoje nacionaliniu mastu, nes Švedijoje bibliotekininkas paprastai tik trumpam užsuka į mokyklos biblioteką, kitu metu ją rakina ir mokinius įleidžia patys mokytojai. Didelį įspūdį švedėms padarė meno parodos, veikiančios jų aplankytose bibliotekose. Jos atkreipė dėmesį, kad daugelio šių parodų autoriai - mokiniai ar jauni kūrėjai ir nusprendė, kad Lietuvoje vaikams teikiamas stiprus meninis išsilavinimas, kad su jais dirba geri specialistai.

Giotenės atstovių apsilankymas sutapo su Pasvalio miesto švente. Jos dalyvavo šiai šventei skirtuose renginiuose: susitikime su rašytoju Kaziu Saja, parodos  „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“ atidaryme,  „Šviesos ir muzikos misterijoje“ Pasvalio bažnyčioje bei miesto aikštėje vykusioje Baltojoje vakarienėje. Susitikime su rašytoju Kaziu Saja švediškai su viešniomis bendravo rašytojo žmona vertėja Gražina Zita Mažeikaitė, o pats rašytojas padovanojo savo knygą su įrašytu lietuvišku palinkėjimu, kurią viešnios išvežė Giotenės apylinkėse gyvenančiai lietuvių šeimai. Per parodos  „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“ atidarymą švedės susipažino su Pasvalio kraštiečių bendrijos vadovu fiziku Rimantu Kanapėnu ir domėjosi Pasvalio kraštiečių draugijos veikla. Tokios draugijos Giotenės bendruomenė neturi, tokia idėja joms buvo nauja ir neįprasta. „Lietuviai labai gerbia ir aukština savo istoriją ir Knygą, jiems populiarinti rengia neeilinius renginius. To mes galime iš jų pasimokyti“, sakė viešnios.

O ko jos palinkėtų lietuviams bibliotekininkams? Būti praktiškesniems ir kompaktiškesniems panaudojant savo erdvias bibliotekas. „Apsilankykite Giotenėje pasisemti patirties - esate labai laukiami“, kvietė Giotenės svečiai Pasvalio bibliotekos darbuotojus.