Pereiti prie turinio Į pradžią / Renginiai ir parodos / 2017 metų renginiai / Andrius Bialobžeskis skaito Justiną Marcinkevičių

Tėvo Roko paslaptis praskleista Pasvalyje

tėvas rokas

Kas buvo prieš 115 metų Joniškėlio krašte Jurgeniškių kaime gimęs kapucinas Tėvas Rokas - Kazimieras Macelis (1902-94)? Į šį klausimą pabandė atsakyti knygos „Tėvo Roko paslaptis“ sudarytojai dr. Valentina Šereikienė ir kunigas Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Per jų apsilankymą Pasvalyje ir Joniškėlyje gegužės 11 d. prisimintas žmogus, kurį vienuoliai kapucinai vadina savo Mokytoju ir kuris per asketišką tarnystę, fizinį ir protinį triūsą visą gyvenimą nešė žinią ligoniams ir kenčiantiems „Tu esi reikalingas“. Knygos sudarytojai teigia, kad jis taip pat turėjęs aiškiaregystės dovaną.

Knygą Tėvo Roko paslaptis parašę socialinių mokslų daktarė Valentina Šereikienė ir kunigas Vincentas Tamošauskas OFM Cap. sakė apie Tėvą Roką žinoję iš prieškario metais (1936-40) jo redaguoto ir leisto populiaraus žurnalo „Lurdas“ archyvinių numerių ir legendinio Tėvo Stanislovo atsiliepimų. Dotnuvoje ir Pivašiūnuose gyvenęs kapucinų vienuolis Tėvas Stanislovas buvo apipintas legendomis. Nepaprastos jo asmenybės traukiami pas jį paguodos ieškodami rinkdavosi ir prezidentai, ir buvę kaliniai. Visus juos Tėvas Stanislovas priimdavo išskėstomis rankomis ir visi išvykdavo iš jo su viltimi. Apie Tėvą Stanislovą „Alma littera“ leidykla išleido knygą „Tėvo Stanislovo saulė“, kurią sudarė Valentina Šereikienė. Tėvas Stanislovas vadino Tėvą Roką savo dvasiniu Mokytoju, idėjiniu įkvėpėju. Tačiau apie šį mokytoją žinoma buvo mažai. Pasišovusiems Tėvo Roko atminimą išsaugoti knygos sudarytojams teko informaciją rinkti po kruopelę. Todėl ir pavadino knygą „Tėvo Roko paslaptis“. Atvykę į knygos pristatymą Pasvalio krašte, jie dovanojo šią knygą bibliotekos lankytojams. Taip pat nemokamai elektroninę šios knygos versiją dalija internete, svetainėje https://arskaitei.lt/ Abu sudarytojai trokšta, kad Tėvo Roko nešta žinia apie žmogiškojo ryšio gydančią galią gyvuotų toliau ir pasiektų kuo platesnę auditoriją.

Abu knygos sudarytojai Tėvo Roko ir jo mokinio Tėvo Stanislovo skleistos geros žinios poveikį patyrė asmeniškai. Valentiną Šereikienę bendravimas su Tėvu Stanislovu prikėlė naujam gyvenimui išgyvenant juodą valandą šeimoje. Vincentas Tamošauskas pasakojo, kad prieš tapdamas kunigu ir vienuoliu turėjo sėkmingą verslą ir pinigų, tačiau jie jam nenešė laimės, o gyvenimo prasmę surado tik tapęs Tėvo Stanislovo mokiniu.

„Gaila, kad man tenka save vadinti paskutiniuoju Tėvo Stanislovo mokiniu“, sakė pasvaliečiams kun. Vincentas Tamošauskas. „Dabartinė situacija Lietuvoje yra tokia, kad nebedaug jaunų žmonių skiria savo gyvenimą Tikėjimui.“ Svečiai kalbėjo, kad norėtų Tėvo Roko gimtinę paženklinti atminimo lenta, tačiau jo gimtame Jurgeliškių kaime belikusios kelios suklypusios trobos ir tegyvena tik apie devynetą žmonių. „Galbūt mūsų tariami ir rašomi žodžiai išsaugos Tėvo Roko atminimą ir įkvėps kitus keliauti dvasinio ieškojimo keliui?“ Knygos sudarytojus Pasvalyje pasitiko ir šiltai pasveikino kapucinų vienuolius gerai pažįstantis Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas teol. lic. Albertas Kasperavičius, o taip pat atsovai iš Joniškėlio apylinkių seniūnijos ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Povilas Petkevičius.

Nuotraukos