Sausio 13-oji Vaškuose

Ankstų Sausio 13-osios rytą Vaškų kaimo biblioteka ir Vaškų kultūros centras prisijungė prie tradicinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija", kurios metu visuose kultūros centro pastato languose buvo uždegtos žvakutės.

Vėliau rinkomės į biblioteką, kur vėl supleveno ugnies liepsnelės. 14 mažų ugnies fakelų ir iš portretų žvelgiančios jaunų žmonių akys mums bylojo, kaip brangiai buvo pirkta laisvė. Kad to niekada nepamirštume, prisijungėme prie šiais metais pirmą kartą vykstančios akcijos „Neužmiršk". Šiuo projektu siekiama sukurti ir visuomenės tarpe paskleisti naują nacionalinį simbolį – gėlę neužmirštuolę.

Visi atėję į renginį įsisegė prie širdies po mažą gėlelę, tuo parodydami, kad vertina Lietuvos laisvę ir su dėkingumu prisimena savo gyvybę paaukojusius Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus. Pasipuošę melsvais žiedeliais, klausėmės Vaškų vyriausiosios bibliotekininkės Aldonos Oniūnienės apžvalgos apie bibliotekoje surengtą dokumentų ir nuotraukų parodą, „Atminty ir širdy", kurioje matėme ir savo krašto žmones, prieš 23 metus budėjusius Vilniuje prie svarbių strateginių mūsų šalies objektų.

Žodį tarti norėjo Vaškų seniūnas Kęstutis Jasėnas. Jo kalba buvo paįvairinta meniniu žodžiu. Seniūno rankose buvo knyga „Sausio eilėraščiai". Ją atsivertęs, jis jaudinančiai skaitė Mykolo Karčiausko eiles parašytas anuo tragišku laiku. Vaškų kultūros centro meno vadovė Regina Pocienė paėmusi į rankas gitarą dainavo visiems iki skausmo mielas dainas, o aktyvi bendruomenės narė Irena Kriaučiūnienė nuklydo prisiminimais į tą rūsčią naktį ir vėlesnius įvykius, žmonių nuotaikas.

Visi dalijomės prisiminimais, apmąstymais apie laisvės kainą ir jos išsaugojimą.

Nuotraukos