Konferencija „Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant skaitmeninę kompetenciją bibliotekose“

Gruodžio 11 dieną, trečiadienį, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka pakvietė į Krašto muziejų, kur vyko Lietuvos bibliotekų darbuotojams bei kitiems skaitmeninio raštingumo ugdymo organizatoriams skirta konferencija „Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant skaitmeninę kompetenciją bibliotekose“. Į renginį atvyko ne tik Pasvalio miesto bei rajono bibliotekų bei kitų ugdymo įstaigų darbuotojai, bet ir kolegos iš Biržų, Panevėžio, Molėtų.

Ši konferencija – viena iš bibliotekos įgyvendinamo projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos ugdymo centras“ veiklų. Renginio tikslas – aptarti skaitmeninės kompetencijos ugdymo viešosiose bibliotekose problemas ir galimybes, pasidalyti patirtimi, pristatyti bibliotekos vykdomą projektą.

Susirinkusiuosius pasveikino Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Konferenciją savo pranešimu pradėjo M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Danguolė Abazoriuvienė, aptarusi, kaip nuolat besikeičiančiame pasaulyje keičiasi ir pati biblioteka, susidurdama su naujomis technologijomis ir iššūkiais.

Kauno technologijos profesoriaus Aleksandro Targamadzės pranešime „Švietimas ir biblioteka naujų technologijų įtakoje“ aptarta, kokią dabartį ir ateitį, sąlygas, privalumus ir galimybes suteikia vis kintančios, tobulėjančios technologijos.

Lietuvos technikos bibliotekos Organizacijų aptarnavimo skyriaus vedėja Daiva Kalvaitienė pristatė 2008 metais atliktą tyrimą ir, susiedama jį su šiandiena, skaitė pranešimą „Lietuvos gyventojų kelias į skaitmeninį raštingumą: pamokos  bibliotekininkams“, akcentavusi informacijos poreikio ir visą gyvenimą besitęsiančio mokymosi svarbą

Pranešimą apie tinklo kartą, naujus iššūkius kultūros komunikacijai, formaliojo švietimo krizę, poreikį mokytis ir lavintis visą gyvenimą skaitė Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros docentas  Rimvydas Laužikas.

Vilniaus Universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto lektorius Vincas Grigas savo pranešime „Informacinis raštingumas – mokymosi visą gyvenimą skatinimui“ apžvelgė, koks yra besimokančios visuomenės raštingumas, raiška Lietuvos ir Europos Sąjungos strategijose, aptarė edukacinės bibliotekos veiklą.

Paskutiniu pranešimu Pasvalio bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rita Baltrukienė pristatė M. Katiliškio  viešosios bibliotekos projektą, patirtis, galimybes, sėkmes ir problemas, kilusias jį įgyvendinant.

Konferencija baigėsi įdomia lektorių ir susirinkusiųjų diskusija apie formalųjį ir neformalųjį švietimą, bibliotekų veiklą šiandien ir ateities perspektyvas.

Nuotraukos