• Projektas „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos ugdymo centras“

  Projekto tikslas: ugdyti krašto bendruomenės skaitmeninę kompetenciją, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai.

  Tai – pirmas Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos iniciatyvos tapti skaitmeninės kompetencijos ugdymo bei skaitmeninių technologijų centru Pasvalio krašte etapas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo skaitmeninei kompetencijai ugdyti.

  Skaityti daugiau...

 • Etninės kultūros plėtros valstybinę programą įgyvendinantis projektas „Kalbėkime ir rašykime sava tarme“

  Projekto tikslai: saugoti ir plėsti gyvą pasvalietiškos tarmės tradiciją, atskleisti pasauliui tarmės grožį, stiprinti regioninę tapatybę ir vienybę.

  Siekiama pažinti gimtąją tarmę, mokytis kalbėti ir rašyti tarmiškai, skatinti tarmiškai kalbėti ir rašyti po pasaulį išsibarsčiusius iš Pasvalio krašto kilusius žmones, sudominti jaunimą gimtosios tarmės pažinimu, tyrinėjimais, per tarmę suvienyti Pasvalio krašto žmones.

  Skaityti daugiau...

 • Tęstinis projektas „Literatūros dienos ir naktys 2013: reveransas poezijai“

  Pagrindinis projekto tikslas – populiarinti lietuvių literatūrą regione, didesnį dėmesį skiriant originaliajai lietuvių poezijai, naujai pažvelgti į lietuvių literatūros klasikinį palikimą, skatinti skaitymą ir kūrybą kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo ir asmenybės ugdymo formą.

  Skaityti daugiau...

 • Projektas „Bibliotekos pažangai“

  Bilo ir Melindos Geitsų fondas jau daugiau nei dešimtmetį įgyvendina Pasaulio bibliotekų programą, kuria siekia užtikrinti galimybę bibliotekose nemokamai naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis visiems, nepaisant geografinės, socialinės ar ekonominės padėties. Fondo remiami panašūs projektai jau įgyvendinti Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Čilėje, Meksikoje ir kitose šalyse. Lietuva ir Latvija tapo pirmomis centrinės ir rytų Europos šalimis, kurioms fondas skiria paramą.

  Skaityti daugiau...

 • „Festivalis „Literatūros šėlsmas Vytauto Didžiojo aikštėje“. 2012 m.

  Pagrindiniai projekto tikslai: per pasirinktus visų kartų ryškiausius kūrėjus, įvairiomis jų kūrybos pristatymo formomis – kūrybos skaitymai, pokalbiai, diskusijos, literatūrinės improvizacijos su teatralizuotais muzikiniais intarpais, paroda – atskleisti septynis su puse dešimtmečių apimančios lietuvių literatūros istorinę raidą, plėsti bendrą kultūrinę savivoką, remiantis literatūra skatinti jaunąją kartą permąstyti XXI a. humaniškumo principus, palyginti juos su nuostatomis, vyravusiomis XX a., analizuoti tautiškumo idėją.

  Skaityti daugiau...

 • Renginių ciklas „Literatūros dienos ir naktys – 2012“

  Pagrindiniai projekto tikslai: užtikrinti originaliosios lietuvių literatūros plėtrą, sklaidą ir prieinamumą regione, gilinti literatūros pažinimą, panaudojant kitas meno sritis, skatinti skaitymą ir kūrybą kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo ir asmenybės ugdymo formą. Pristatyti geriausių, įvertintų nacionaline kultūros ir meno premija, laureatų darbus, įtraukiant į renginių ciklą reikšmingiausias lietuvių literatūrai datas – Maironio 150-ųjų, Bernardo Brazdžionio 105-ųjų gimimo metinių paminėjimus.

  Skaityti daugiau...