Praleisk laisvalaikį kitaip: atradimai meniniuose labirintuose

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas prasmingam jaunimo laisvalaikio užimtumui ir saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui bei įsitraukimui į meninę veiklą, didelį dėmesį skiriant mažiau motyvuotam ir mažiau galimybių išreikšti save turinčiam jaunimui.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti aktyvias kūrybines-edukacines veiklas, tenkinančias jaunų žmonių laisvalaikio ir saviraiškos poreikius.

2. Ugdyti jaunimo kultūrinės ir meninės kūrybos gebėjimus, teikiančius daugiau galimybių sėkmingai integruotis į visuomenę.

3. Plėsti jaunimo kultūrinį akiratį, motyvuoti ir skatinti išmėginti įvairias tradicines ir šiuolaikines meno raiškos priemones.

5. Į veiklas įtraukti mažiau motyvuotą ir mažiau galimybių išreikšti save turintį jaunimą.

4. Vykdyti projekto veiklų ir rezultatų viešinimą.

Šiems uždaviniams įgyvendinti 2018 m. birželio–spalio mėnesiais organizuojamas edukacinių-šviečiamųjų renginių ciklas.

Projektą dalinai finansuoja Pasvalio rajono savivaldybė, skyrusi 500 Eur.