Pereiti prie turinio Į pradžią / Projektai / Įgyvendinti / „Atradimai tau po kojomis“

Atviros jaunimo erdvės „Mono arba Stereo“ prieinamumo didinimas ir paslaugų modernizavimas

Projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir užtikrinti saugaus laisvalaikio galimybes Pasvalio krašto jaunimui nuo 14 iki 29 metų, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems ir saviraiškos erdvės nerandantiems jaunuoliams bei palengvinti jų integraciją į socialinę aplinką.

Projekto uždaviniai:

1. Suteikti saugią erdvę jaunimui būti, susipažinti ir bendrauti bei siūlyti jaunuolių poreikius atitinkančias laisvalaikio veiklas, prisidedančias prie visapusiško asmenybės tobulėjimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių tobulinimo.

2. Organizuoti jaunimo poreikius atitinkančią veiklą, stiprinant jauno žmogaus sveikatingumą, pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną, psichologinės sveikatos saugojimą bei ugdant gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką.

3. Stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą Pasvalio savivaldybėje bei į projekto veiklas įtraukti socialinę atskirtį patiriančius jaunus žmones.

4. Kelti jaunimo darbuotojų kvalifikaciją ir tobulinti jų profesines bei organizacines kompetencijas.

Projekto pradžia 2018 m. birželio 20 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d. 

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skyręs 3207 eurų paramą.