Pereiti prie turinio Į pradžią / Projektai / Įgyvendinami / „Mono arba Stereo: patirtys, emocijos, spalvos“

„Mono arba Stereo: patirtys, emocijos, spalvos“

Projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems 14–29 metų amžiaus Pasvalio krašto jaunuoliams, padėti jiems ugdytis šiuolaikinėje visuomenėje būtinas kompetencijas ir įgūdžius, padėti jiems integruotis į visuomenės gyvenimą bei gyvenamąją aplinką.

Projekto uždaviniai:

1. Suteikti jaunimui draugišką ir saugią erdvę būti, bendrauti ir socializuotis, sudaryti palankias sąlygas jų saviraiškai, prasmingam laisvalaikio praleidimui.

2. Organizuoti neformalaus ugdymo veiklas, skirtas asmeniniam ir socialiniam jaunimo, ypač turinčio mažiau galimybių, augimui, verslumo ugdymui, darbo rinkai reikalingų kompetencijų ir įgūdžių įgijimui, siekiant sėkmingos socialinės integracijos į bendruomenę ir darbo rinką.

3. Sudaryti sąlygas jaunimui įsitraukti į visuomeninę veiklą, ugdyti pilietiškumą, lavinti kritinį mąstymą ir sugebėjimą orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

4. Skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, formuoti teigiamą jaunimo erdvės įvaizdį ir viešinti jos veiklą bei gerinti atviro darbo su jaunimu kokybę keliant jaunimo darbuotojų kvalifikaciją.

Projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 5054 Eur.