Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Egzekutorius. Chris Carter

Buvo, buvo, kaip nebuvo! Algimantas Zurba

buvo

Grupė literatų dar 1995 metais buvo sumanę išleisti smagų leidinį „Rašytojai apie rašytojus.“ Tai turėjo būti epigramų, įvairių jumoristinių vaizdelių, anekdotinių situacijų rinkinys, kuriame atsispindėtų tarybiniais metais populiarių literatūros vakarų nuotykiai, taip pat tragikomiškos situacijos, lydėjusios rašytojų keliones ar bendravimą su visuomene. Tačiau sumanymas taip ir nebuvo įvykdytas. Gal išblėso entuziazmas, gal neatsirado leidėjų. Tik Algimantas Zurba iškart ėmėsi darbo ir sudarė pažadėtąją anekdotinių situacijų, jumoristinių vaizdelių iš įvairių literatūros vakarų ar kelionių rinkinuką. Sąlyginai jį buvo pavadinęs Trupiniais.

Po rašytojo mirties našlė Laima Zurbienė sutiko, kad šis unikalus rankraštis išvystų dienos šviesą ir jį atidavė „Žuvėdros“ leidyklai. Tekstą ji dar papildė Algimanto Zurbos rankraščiuose likusiais keliais kūrybinių idėjų eskizais.

Daugiau naujų knygų