Teesie. Robertas Keturakis

teesie

Eilėraščių rinkinyje „Teesie“ siūbuoja visos Roberto Keturakio kūrybos viršūnė ir tylus prisipažinimas, kad autorius tuo abejoja.

Daugiau naujų knygų