Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Bekraštė stepė. Esther Hautzig

Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai

Vilniaus kultūrinis gyvenimas

Mokslinės konferencijos medžiaga.

TURINYS

Jolanta Vaškevičienė. Įžangos žodis. Šimto metų kelias: nuo Šlapelių namų iki muziejaus

Vida Girininkienė. Jurgio Šlapelio jaunystė: tarp pašaukimo, politikos ir medicinos

Giedrė Čepaitienė. Jurgis Šlapelis -Jono Jablonskio mokinys

Janina Svambarytė-Valužienė. Jurgio Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis (1907) ir Mato Slančiausko rankraštinis Žodynėlis = Iš enciklopedijos (1903)

Eglė Vaškevičiūtė-Kundrotienė. Lietuvybės ir mokslo puoselėtojai Šlapeliai - jų darbai Lietuvių mokslo draugijos veiklos kontekste

Jonas Vytautas Bruveris. Lietuvių operos gimimas

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Mikas Petrauskas -muzikas, švietėjas, lietuvybės puoselėtojas

Helmutas Sabasevičius. Senosios Lietuvos vaizdiniai XX a. pradžios dailėje ir teatre

Irena Fedorovič. Lenkų teatrinis gyvenimas Vilniuje XX a. pradžioje

Vavel Lavrinec. Rusiškasis Vilnius Šlapelių knygyno veiklos pradžioje ir 1920-1922 m.

Alma Lapinskienė. Marija Šlapelienė - knygininke

Danguolė Narkevičienė. Senoji periodika Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje: nuo dominavimo knygyno asortimente iki memorialinio rinkinio

Vida Girininkienė. Atviruko kelias: nuo komercijos iki komunikacijos

Algė Andriulytė. Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus dailės kūrinių kolekcija

Kšištof Tolkačevski. „Kol mirtis mus išskirs...": santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose

Kazimieras Garšva. Pietryčių Lietuvos vardynas ir Šlapeliai

Daugiau naujų knygų