Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Sveikas miegas. W. Chris Winter

Leninas : intymus diktatorius portretas. Victor Sebestyen

Leninas

Didžiojoje Britanijoje gyvenančio vengrų kilmės žurnalisto Victor Sebestyen parašyta Vladimiro Iljičiaus Lenino biografija „Leninas. Intymus diktatoriaus portretas" atskleidžia šalto, žiauraus ir tironiško diktatoriaus paveikslą, tačiau Leninas visuomet sakė, kad politika yra asmeniška, todėl knygoje daug nežinomų diktatoriaus asmeninio gyvenimo faktų ir naujų asmenybės spalvų.

Ši biografija padės ne tik susipažinti su Lenino asmenybe, bet ir atskleis ilgą laiką cenzūruotus bei Sovietų Sąjungos uždraustus faktus.

Knygoje „Leninas" atskleidžiama ne tik politinė šios istorinės asmenybės pusė, bet ir Leninas kaip žmogus. Jis mėgo medžioti ir žvejoti, žaisti šachmatais, skaitė klasikinę anglų literatūrą. Lenino pažiūros tapo itin radikalios po brolio egzekucijos už pasikėsinimą į carą 1887 metais.

Autorius aprašo Lenino gyvenimo istoriją nuo ankstyvųjų metų tremtyje Europoje iki jo sugrįžimo į Sankt Peterburgą ir vadovavimo 1917 metų komunistų revoliucijai. V. Sebestyen sugebėjo atsekti ir artimiausius Lenino ryšius, kuriuos jis palaikė su mama, seserimi, žmona ir meiluže bei atskleisti šių moterų įtaką Lenino gyvenimui bei darbui.

Meilės trikampis, į kurį įsivėlė Leninas su savo žmona Nadežda Krupskaja ir savo ištekėjusia meiluže bei drauge Inessa Armand, atskleidžia kur kas sudėtingesnį jo charakterį nei galima įsivaizduoti analizuojant politinę jo veiklą ir stebint šaltą, bejausmį, bekompromisį bolševikų revoliucijos lyderį.

Kai po daugelio metų pagaliau tapo prieinami iki tol slėpti dokumentai, Victor Sebestyen, remdamasis jais, knygoje „Leninas" atskleidžia dramatišką istoriją, kaip Leninas augino savo galią ir kaip vykdė revoliuciją. Žiaurios, tironiškos ir korumpuotos Rusijos produktas – toks buvo Leninas, kuris išžudė tūkstančius žmonių ir sukūrė sistemą, kuri prisidengdama aukštesnių idealų siekiu pateisino terorą.

Knygoje „Leninas" V. Sebestyen sukūrė neįtikėtinai tikslų sudėtingo ir negailestingo žmogaus portretą. Autorius atskleidė naujas Rusijos revoliucijos, kuri tapo pagrindiniu modernios istorijos lūžio tašku, detales.

Victor Sebestyen (Viktoras Šebeštjenas) – gimė Budapešte, tačiau su šeima dar būdamas vaikas išvyko gyventi į Didžiąją Britaniją. Dirbo žurnalistu didžiausiuose britų leidiniuose – The Times, The Daily Mail, The London Evening Standard. Taip pat dirbo ir JAV leidiniuose The New York Times ir Newsweek (pastarajame buvo redaktorius). Yra parašęs knygas apie Vengrijos revoliuciją, Sovietų Sąjungos griūtį. Naujausioje jo knygoje apie Leniną bandoma atskleisti tiesą ne tik apie politinę asmenybę, padariusią įtaką viso pasaulio istorijai, bet ir apie žmogų.

Labirinto prieangyje. Romualdas Lankauskas

Klaipėdoje gimęs rašytojas ir dailininkas Romualdas Lankauskas yra daugelio prozos knygų, novelių, apysakų ir romanų, taip pat kelių Panevėžio ir Vilniaus teatruose pastatytų ir publikuotų pjesių autorius.

Kaip dailininkas yra suruošęs ne vieną parodą, jų būta ir užsienyje: Suomijoje, Vokietijoje ir Anglijoje. 2008 m. išleistas tapybos albumas.

Autoriaus literatūrinė kūryba versta į estų, latvių, lenkų, vengrų, rusų, vokiečių, anglų, suomių, danų ir kitas kalbas, publikuota įvairiuose leidiniuose.

Knygoje „Labirinto prieangyje" pateikiama naujausia jo pastarųjų metų proza, nušviečianti komplikuotas gyvenimo problemas, nevengiant kritiško požiūrio.

Turbūt nesuklystume šios knygos tekstus, trumpas apysakas ir noveles, pavadinę egzistencine proza. Kodėl taip? Pirmiausia todėl, kad autoriaus dėmesys sutelktas į įvairias šiandieninio žmogaus problemas, jo dramatišką situaciją, kai žemė jam tarsi slysta iš po kojų, bandant įveikti savo negalią. Čia nepamirštami ir kiti kūrėjai, komplikuota jiį kasdienybė, susijusi su vienatve ir aplinkos abejingumu ar priešiškumu, susidūrus su absurdo apraiškomis, kada tenka jas išgyventi ir apmąstyti, nevengiant kritiško požiūrio į daugelį dalykų.

Tačiau rašytojo paletėje ne vien niūrokos, bet ir kitokios spalvos, nulemiančios kūrinių koloritą, tapant sudėtingos ir prieštaringos būties paveikslą, stebint ją įdėmiu žvilgsniu. Tai proza, skatinanti mąstyti ir kartu su autorium vertinti gyvenimo keistenybes ir jo grimasas.

Daugiau naujų knygų