Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika. Vytautas Rubavičius

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Šioje monografijoje įvairiais lietuviškosios politikos ir kultūros sąsajų pjūviais palyginama tarpukario Lietuvos, sovietmečio Lietuvos ir atkurtos nepriklausomybės laikotarpio Lietuvos politikos ir kultūros būklė, taip pat egzistenciniai lietuvių tautos gyvavimo pamatai ir sąmoningai brėžiamo tapatumo kontūro ryškumas. Autorius ypač akcentuoja tiek sovietmečiu, tiek neretai ir dabar nutylimus ar primirštamus tarpukario Lietuvos pasiekimus politikos ir kultūros srityse, primena tokių iškilių asmenybių, kaip prezidentas Antanas Smetona, nuopelnus savo šaliai ir savajai tautai. Poleminė aistra suteikia Rubavičiaus veikalui nepakartojamos intrigos ir intelektinio aštrumo. Knyga lietuvių skaitytojui bus ypač įdomi ir aktuali dabar, išryškėjus globalizacijos sukeltiems Vakarų civilizacijos prieštaravimams, kurių akivaizdoje atsidūrusi Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta privalo naujai kelti klausimą apie savosios tapatybės šerdį ir pasitikrinti egzistencinių savo pamatų tvirtumą. Autorius puikiai išmano pasaulinį filosofinės, kultūrologinės ir politologinės globalizacijos procesų analizės lauką ir apskritai yra itin atidus subtiliems teoriniams niuansams. Labai svarbus bruožas yra gebėjimas nuoširdžiai ir atvirai reiškiamą neretai labai radikalią kritiką suderinti su pozityviu požiūriu į Lietuvos valstybę ir tautą, nesuvaidintu patriotizmu."

Daugiau naujų knygų