Nesaugaus gyvenimo išmintis. Alan W. Watts

Nesaugaus gyvenimo išmintis

„Nesaugaus gyvenimo išmintis: žinia nerimo amžiui" (1951) – britų filosofo Alano Wilsono Wattso pasakojimas apie tai, kaip nesivaikyti materializmo, mažiau pasiduoti rytojaus vilionėms ir žengti į „labiausiai neapčiuopiamą teritoriją" - dabarties akimirką.

Mūsų epochą kausto beprecedentis nerimas. Didžiąją dalį laiką iššvaistome ateities planams kurti. Tikėjimas ateities progresu tėra saviapgaulė. Tušti ateities lūkesčiai ir gailūs praeities prisiminimai nustumia į šalį tikrovę. Wattsas dar kartą kalba apie tai, kas buvo populiariai vadinama „šios akimirkos jėga". Jis, buvęs JAV episkopalinės bažnyčios kunigas, sudaužo viltį, kad egzistuoja geresnis pomirtinis gyvenimas.

Tik pripažindami, kad kažko nemokame ir negalime išmokti, galėsime pažinti tai, kad iš tikro yra verta pažinimo. Tokią Rytų filosofijos ir religijos išmintį knygoje „Nesaugaus gyvenimo išmintis: žinia nerimo amžiui" analizuoja filosofas Alan W. Watts. Teologinį išsilavinimą turintis mąstytojas geriausiai pažįstamas dėl savitos dzenbudizmo interpretacijos ir stebėtinų Indijos bei Kinijos filosofijos žinių. Jis laikomas vienu originaliausių XX a. mąstytojų, o per gyvenimą parašė daugiau kaip dvidešimt knygų.

Daugiau naujų knygų