Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Aistra užribyje. Virginija Meilūnė

Socialinis verslas : sistema ir mechanizmai

Socialinis verslas

Monografijoje „Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai" apibendrinta autorių ilgamečių tyrimų medžiaga, skirta socialiai orientuotai ir konkurencingai ekonomikai kurti bei socialinio verslo plėtrai ir jai efektyvinti. Aptariami socialinio verslo darnos siekiai bei globalizacijos ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimo iššūkiai, Europos Sąjungos valstybių narių patirtis plėtojant socialinį verslą, socialinio verslo būklė ir galimos plėtros kryptys, teisinės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai bei ekonominės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai Lietuvoje, detaliai apibūdinama socialinio verslo sistematika ir atskleidžiamos jos kompleksiškumo apraiškos, išdėstytas naujas požiūris į socialinio verslo plėtros prielaidas, taip pat pateikiama naujų teorinių bei praktinių sprendimų, skirtų socialiniam verslui plėtoti kon¬kurencingos ekonomikos sistemoje.

Monografijoje pateikti ir apibendrinti tyrimų rezultatai laikytini svarbiais aktyvinant socialiai orientuotos ir konkurencingos ekonomikos kūrimą bei skatinant socialinio verslo plėtrą tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse.

Monografijos „Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai" medžiaga gali būti panaudota tiek valstybinio valdymo funkcijas vykdančiose institucijose, tiek verslo organizacijose, ypač – tobulinant socialinės ir konkurencingos ekonomikos kūrimo bei aktyvinimo socialinio verslo plėtros politiką. Monografijos medžiagą pravartu naudoti universitetuose bei kitose aukštosiose mokyklose vykdomoms studijoms, visų pirma – ekonominio, vadybinio profilio studijų programose. Monografijos „Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai" medžiaga taip pat skiriama supažindinti vadybos ir administravimo, verslo, viešųjų paslaugų sektoriuose dirbančius specialistus su naujais teoriniais požiūriais į socialinio verslo kūrimą ir aktyvinimą, taip pat su pažangia praktine patirtimi plėtojant ir modernizuojant socialinio verslo plėtrai skirtas priemones ir sistemas.

Daugiau naujų knygų