Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Aistra užribyje. Virginija Meilūnė

Vydūnas. Vaclovas Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė

Vydūnas

Monografijoje „Vydūnas" pateikiama išsami žymaus lietuvių mąstytojo, dramaturgo, Prūsų Lietuvos kultūros veikėjo Vydūno biografija, analizuojama jo filosofija, parodomos jos formavimosi politinės ir socialinės prielaidos bei ištakos, išryškinama jos sistema, atskleidžiamas turinys bei sąsajos su kūryba ir visuomenine kultūrine veikla, supažindinama su dramine kūryba ir jos principais, išryškinama jos vieta europinės dramaturgijos ir teatro kontekste.

Daugiau naujų knygų